Mens Regjeringen og støttepartiene forhandler om hvor tøffe krav de skal sette til biodrivstoff, raser debatten om hvor klimavennlig biodrivstoff egentlig er.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarer mot å se på biodrivstoff som en lettvint løsning. –Bruk av biodrivstoff er en viktig del av klimaløsningen, men det bekymrer oss at vi ikke har nok kunnskap om hvilken klimaeffekt et høyt forbruk av biodrivstoff har, sier talsmann for MDG, Rasmus Hansson. Han viser til at partiene i budsjettforhandlingene og i sine alternative budsjett overbyr hverandre om å sette de tøffeste omsetningskravene for biodrivstoff uten å vite hva slags konsekvenser det har for klimaet. –Ingen kan garantere at dette ikke blir å putte mat eller regnskog på tanken, sier han.