De lavest lønnede arbeiderne har fått en stadig mindre andel av kaken helt siden 1997.

Klassesamfunnet er et hett tema i flere av høstens bøker. Klasseforskjellene øker i hele den vestlige verden – også i Norge. Både inntekts- og formuesforskjellene øker, og det sees ofte i sammenheng med økt innvandring. Forskjellene i levekår og helse øker i Norden.

Denne høsten er preget av flere skjønnlitterære og faglige bøker som kan hjelpe oss til å forstå de dype samfunnsendringene rundt oss.

En ny rapport fra Senter for lønnsdannelse viser at de lavest lønnede arbeiderne har fått en stadig mindre andel av kaken helt siden 1997. Da tjente de 10 prosent lavest lønnede i alt 6,4 prosent av all lønn. I 2015 var de nede i 5,2 prosent. De 10 prosentene som tjener best, økte i samme periode sin andel fra 18,1 til 19,8 prosent.

Fra 2008 til 2015 hadde de lavest lønnede en reallønnsøkning (etter at prisstigning er trukket fra) på beskjedne 0,5 prosent, ifølge senteret.