40 000 jobber har forsvunnet i oljebransjen, oljeproduksjonen på norsk sokkel er redusert og kostnadene har økt. Investeringene i olje- og gassektoren har også sunket kraftig fra 2015 til 2016, melder SSB.

Oljefallet kommer til å fortsette
Fallet i oljeinvesteringene vil fortsette de nærmeste årene, ifølge konjunkturrapporten til Norsk olje og gass. – Mens vi i fjorårets rapport anslo et vendepunkt fra 2017, ser vi nå en utflating av investeringsnivået, står det i rapporten.