Ikke utdanning. Ikke inntekt. Ikke sosial klasse. Forskere har funnet en langt mer komplisert forklaring på protestbølgen bak Brexit og Trump. Det kan endre vestlige samfunn.

Ideen var enkel: «Really British» skulle bli en butikk som feiret alt knyttet til britiskhet og den britiske levemåten. Men i løpet av kort tid befant Chris Ostwald (54) seg midt i en nasjonal debatt om identitet, nasjonalisme og rasisme. – Det finnes åpenbart noen som mener at patriotisme og nasjonal stolthet er det samme som rasisme, sier Ostwald til Aftenposten.

En stor gruppe mennesker i vestlige demokratier kjenner seg ikke igjen i reglene for hva det er sosialt akseptabelt å si og gjøre, mener forskere. Dette er personer som er opptatt av patriotisme, skeptiske til mangfold og legger stor vekt på orden og fellesskap. Nå gjør de politisk opprør.

– Folk som ikke deler de liberale verdiene, blir for fort stemplet som rasister eller underutviklede mennesker. Vi må slutte å mase om at mangfold er noe alle bør være komfortable med og at forskjeller i seg selv er en verdifull ting. Slik er det ikke i virkeligheten, sier Karen Stenner, forsker ved Griffith University i Brisbane i Australia.