Home Samfunnsfag Artikler samfunnsfag 2017 – et kirkehistorisk merkeår

2017 – et kirkehistorisk merkeår

 1. januar 2017 skjer den største organisatoriske endringen av Den norske kirke siden reformasjonen for 500 år siden.

Stortinget fattet 10. mai 2016 et vedtak som kommer til å bli omtalt i historiebøkene. Da ble det klart at kirken selv overtar statlige oppgaver som arbeidsgiver og økonomiforvalter fra 1. januar 2017. Alle kirkens statsansatte blir fra årsskiftet 2016/2017 kirkelig tilsatte. (Foto: Bård Bøe/VL)

I 2017 er det 500 år siden kirkereformatoren Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på dype endringer i det europeiske kulturelle, religiøse og politiske landskapet. Reformasjonsjubileet blir markert på mange måter i kirkene i løpet av 2017 og gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro.