Korrekt kode er viktig for å sikre at nettsiden fungerer riktig med ulike nettlesere og hjelpemidler. Det er enkelte kodefeil som er mer kritiske enn andre. Når nettsiden har få kodefeil, er det lettere å oppdage de alvorlige feilene.

For å sjekke koden på nettsidene kan du bruke W3Cs kodevalidator (enkelsk). Du bør sjekke alle sidemalene på ditt nettsted. Målsetningen bør være feilfri kode, men du må se spesielt etter disse feilene:

  • At alle elementer er nøstet korrekt.
  • At alle elementer startes og avsluttes korrekt.
  • At ingen elementer har duplikate attributt.
  • At ingen elementer har identisk verdi på id-attributtet.

Utdypende om kodestandarder og validering.


Fra: https://uu.difi.no/artikkel/2016/02/hvordan-teste-universell-utforming-av-ditt-nettsted