Zygmunt Baumann, en av Europas ledende sosiologer i flere tiår, døde mandag. Han ble 91 år gammel.

Bauman var av jødisk-polsk opprinnelse og er forfatter av 57 bøker om fast og flytende modernitet, globalisering og forbruk og om holocaust, etikk og moral, ifølge Store Norske Leksikon . Han var blant annet æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Baumann var aktiv til det siste. I et intervju med El Pais fra januar i fjor beskrives han som en mann som tar seg god tid på hvert spørsmål han blir spurt om, «fordi han hater å gi enkle svar på komplekse spørsmål». I et intervju med Dagens Nyheter fra mai 2016 ble han konfrontert med at han er blitt kritisert for å være for pessimistisk. Journalist Sverker Lenas spurte om han ikke også ser noen positive utviklingstrekk i vår verden, for eksempel noen av de globaliseringskritiske sosiale bevegelsene han selv har inspirert.


Zygmunt Bauman (1925–2017)
Zygmunt Bauman påpekte globaliseringens skygge­sider tyve år før alle andre, skriver Arne Johan Vetlesen. Morgenbladet >>>>>>>>>