Home Samfunnsfag Artikler samfunnsfag Tidligere Yara-topp dømmes til sju års fengsel

Tidligere Yara-topp dømmes til sju års fengsel

Borgarting lagmannsrett har dømt tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace i gjødselselskapet Yara til fengsel i sju år for grov korrupsjon.

71-åringen var i en årrekke juridisk direktør i Yara, og ansvarlig for selskapets antikorrupsjonsarbeid.

Økokrim la i desember ned påstand om fengsel i sju år i ankesaken, etter at Wallace i tingretten ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Dermed er dommen i lagretten vesentlig strengere enn i tingretten, og på linje med straffepåstanden fra Økokrim.

Lagretten skriver i rettsavgjørelsen at det ikke legges til grunn at det var Wallace som tok initiativ til korrupsjonen – men at det ikke kan bevises hvem som står bak.

– Likevel kan ikke dette få nevneverdig betydning ved straffeutmålingen, skriver lagmann Mette Jensen i dommen.