Flere eldre ønsker ikke å ta imot hjemmesykepleiere med hijab. Nå har Rådet for sykepleieetikk konkludert.

– Vi kan ikke nekte sykepleiere å bruke hijab. Men nikab og burka er ikke akseptable arbeidsantrekk for sykepleiere, sier etikk-leder Elisabeth Kjølsrud.

Hijab er et hodeplagg som ikke dekker til ansiktet. Ved Oslo universitetssykehus har plagget vært en del av uniformen for dem som ønsker det av religiøse grunner.

Bakgrunnen for at Rådet for Sykepleieetikk tar opp problemstillingen er blant annet at noen pasienter ønsker å bytte pleier hvis denne bruker hijab.

Som leder av rådet har Elisabeth Kjølsrud fått flere henvendelser om bruk av hijab på sykehus og i hjemmesykepleien. Hun ønsket derfor å ta diskusjonen med hele rådet.