Alle spørsmål som før ble avgjort av ti jurymedlemmer alene, skal nå avgjøres av fem meddommere og to fagdommere i samråd.

I 130 år har den ruvet i norske rettssaler. Torsdag var siste skritt på veien før det definitivt er slutt. Med tre signaturer fikk den historiske juryordningen, som ble innført i det norske lovverket så langt tilbake som i 1887, sitt endelige nådestøt.

I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett for å styrke rettssikkerheten og sikre en begrunnelse for hvorfor man er dømt eller frikjent. Nå er det klart hvordan den nye ordningen blir.


Så var drapet på juryen fullført

Etter 130 år sendes den norske juryen hjem. Skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker skal ikke lenger avgjøres av ti lekfolk. Vi kan kjenne gufset fra embetsmannsstaten, skriver John O. Egeland. >>>>>>>>