Hvordan er det egentlig å være på flukt? Hvilke skjebner skjuler seg blant de anonyme tallene vi leser om på nettet?

Leo Ajkic har møtt flere av dagens flyktninger. Se den første episoden av «Flukt», hvor Ajkic følger en syrisk families forsøk på å bli kvoteflyktninger, og svar på de følgende spørsmålene.

  1. Hvordan beskriver Ajkic sine egne erfaringer som bosnisk flyktning på 90-tallet?
  2. I en scene beskriver familiens fire barn hva som er deres fremtidsdrømmer. Tror du norske barn på samme alder ville svart det samme på spørsmålet?
  3. «Det å være flyktning er å være i Ingenmannsland» sier Leo Ajkic i episoden. Hva mener han med det?
  4. Hva er det som avgjør hvilke personer som får komme til Norge som kvoteflyktninger? Hva er det norske myndigheter ser etter?
  5. De fleste utspill som kommer om flyktninger beskyldes for å være politiserte. Vil du si at personene bak denne serien har noe de ønsker å oppnå?
  6. I Norge er det en debatt om en skal ta imot flere flyktninger eller helst hjelpe folk i nærområdene (f.eks. i Libanon). Dana Sleiman fra FN kommenterer dette i filmen, men hva mener du at er det beste?