16 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. De siste årene har arbeid vært hovedårsaken til innvandring til Norge.

Om lag 750 000 personer med innvandrerbakgrunn bodde i Norge ved inngangen til 2018. De utgjorde ca 16 prosent av befolkningen.

698 550 av personene med innvandrerbakgrunn hadde selv innvandret til Norge, og 149 657 var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse to gruppene utgjør henholdsvis 13,4 og 2,9 prosent av befolkningen.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 19 prosent av alle barn født i Norge i 2014.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge har bakgrunn fra 223 land og selvstyrte områder.

Flest innvandrere fra Europa
Av de om lag 700 000 innvandrere i Norge, har 55 prosent bakgrunn fra Europa, 28 prosent har bakgrunn fra Asia og 12 prosent har bakgrunn fra Afrika. 3 prosent har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika, og 2 prosent fra Nord-Ameria og Oseania.

Innvandrere fra Polen er den desidert største gruppen i Norge, etterfulgt av innvandrere fra Litauen og Sverige.


Opplæringen skal følge Innholdsbeskrivelse for «Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere»og tilhørende presentasjoner av temaene, som er utarbeidet av Kompetanse Norge (Vox).


Samfunnsspeilet 4/2016: Flyktninger i Norge

Åpne og les tidsskriftet i PDF (5.3 MB)