Foreldrenes utdanning og arbeidstilknytning påvirker hvor mye unge drikker.

Drikkevanene til nær 18.000 norske ungdom viser sammenheng med foreldrenes klassebakgrunn.

De fleste her til lands debuterer med alkohol i tenårene, men hvor tidlig de unge begynner å drikke, og hvor mye de drikker, varierer mye. Noen ungdomsgrupper har økt risiko for tidlig alkoholdebut og fyll, og foreldrenes klassetilhørighet synes å være av betydning i den sammenheng.

Sammen med to kolleger har jeg skrevet en forskningsartikkel om dette temaet som nylig ble publisert. Arbeidet bygger på data fra en undersøkelse av nesten 18.000 unge i alderen 13–18 år, bosatt i 16 norske kommuner. Alle landsdeler var representert, men storbyungdom var ikke inkludert.

Lavt utdannede foreldre
Vi brukte to ulike mål på sosial klasse, som i liten grad overlappet med hverandre. Det ene dreide seg om foreldrenes utdanning. Syv prosent oppga at foreldrene deres bare hadde obligatorisk skolegang, og disse ungdommene begynte å drikke tidligere enn ungdom ellers. Blant dem som drakk, var også drikke- og beruselsesfrekvensen forhøyet blant ungdom med lavt utdannede foreldre. Om foreldrenes utdannelse var høy eller middels lang, spilte derimot liten rolle – forskjellen i alkoholbruk mellom disse to gruppene var ubetydelig.

Les hele saken