Innreiseforbudet. Europa sliter med å styre klar av migrasjonskrisens to grøfter, hjerteløshet på den ene siden, hodeløshet på den andre. Donald Trump går i begge samtidig.

President Donald Trump begrunner innreiseforbudet for flyktninger og innbyggere fra syv muslimske land med behovet for bedre grensekontroll og mer sikkerhet.

Dette er et rent selvbedrag. Presidentordren stigmatiserer alle muslimer. Derfor er Trumps politikk en gavepakke til islamistiske terrororganisasjoner som Al-Qaida og IS, som nå får vann på mølla til sin egen propaganda om at Vesten har erklært islam krig.

Den radikale, uforsonlige todelingen av verden i «vi» og «dem» er selve grunnpilaren i terroristenes verdenssyn, og nå kan de få drahjelp fra Det hvite hus. Verden blir mindre sikker.

Disse langsiktige, ødeleggende konsekvensene av presidentordren er nødvendig, men nokså enkelt å påpeke. Men hva kan gjøres – nå?

Les hele saken