Det finnes ingen quick fix-løsning for å bekjempe forskjellsskolen, men det er mulig å snu utviklingen. Vi kan lære noe av de regionene som har fått det til.

Da jeg vokste opp hjemme i Porsgrunn, føltes det en periode som om alle voksne hadde jobbet på Hydro. Et av Nord-Europas største industrianlegg åpnet portene for dem som hadde arbeidslyst og -evne. Gjennom årene fikk hundrevis av ungdommer sin første arbeidserfaring der, og mange av dem ble siden fast ansatt.

I dag er industriområdet på Herøya annerledes. Hydro er borte, og innenfor fabrikkportene ligger ikke én stor virksomhet, men flere titall små, mellomstore og halvstore. Det er flere doktorgrader, flere mastergrader og mer forskning der enn tidligere.

Også den tradisjonelle arbeideren er annerledes enn før. Bare i liten grad åpnes fabrikkportene for en ufaglært med arbeidslyst og -vilje. Enten har du lang erfaring fra industrien, eller så har du fagbrev eller fagskole.