Home Arbeids og næringsliv Fakta om arbeid og ledighet

Fakta om arbeid og ledighet

Arbeidsstyrken består av de sysselsatte og de som er arbeidsledige. Sammenliknet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. Det skyldes først og fremst at mange kvinner er yrkesaktive, men også at arbeidsledigheten fortsatt er relativt lav.

Arbeidsstyrken er summen av de som jobber og de som er arbeidsledige i alderen 15-74 år. Også de som har en deltidsjobb medregnes. Resten av befolkningen er utenfor arbeidsstyrken. De kan være hjemmearbeidende, pensjonister eller av andre grunner ikke være i jobb eller søke jobb.

Arbeidsledighet
Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet.

Les hele saken