Donald Trump prøver seg på politisk offpiste. Skredfaren er stor.

Før Trump ble president, lurte kritiske kommentatorer av alle slag på hvordan dette skulle gå. I den ene enden av skalaen lå de som mente at Trump er fascist og vil opptre deretter. I den andre var de som trodde at mannen ville være opptatt av ikke å ende som en fiasko, og at han derfor kom til å bli en nokså moderat president.

Jeg befant meg, heldigvis uten skråsikkerhet, blant de siste. Det er trygt å si at jeg så langt har tatt feil.

Innsettelsestalen tydet på at Trump tror han er valgt til diktator, ikke til president i et land der streng maktfordeling er et grunnleggende prinsipp. Han har siden utstedt dekreter om både det ene og det andre i et forrykende tempo.

Alle som viser motstand, skjelles ut på Twitter: Opposisjonen, mediene, dommerne. Mest oppsiktsvekkende er Trumps ordre om i praksis å nekte innreise fra et antall muslimske land. Den har støtt på forutsigbare problemer i rettsvesenet. En enstemmig føderal ankedomstol i San Francisco – der én av de tre dommerne er republikansk utnevnt – har bekreftet en avgjørelse i en lavere instans: Trumps dekret er lovstridig.

Les hele saken