Noe av grunnen til det kan være at klassebegrepet knytter an til moderniteten – nærmere bestemt kapitalismen som samfunnsform. Det er med andre ord en utpreget moderne form for makt og ulikhet, i motsetning til det førmoderne standssamfunnet – og kanskje det postmoderne klasseløse samfunnet? Spørsmålet om klasser og klassekonflikt ble kalt ”the question of sociology” av ingen ringere enn Anthony Giddens, en av verdens mest siterte sosiologer.

Mange assosierer klasse med Marx og kommunisme. Margaret Thatcher, for eksempel, kalte det et «kommunistisk begrep» som grupperer sammen folk og setter dem opp mot hverandre. Marx selv tok ikke æren for å ha oppdaget klassene eller konfliktene mellom dem – det hadde ”borgerlige historikere” for lengst beskrevet.