Selskaper vokser seg store og får makt til å påvirke hele verdenssamfunnet.
Hva driver dette?

For 20 år siden virket verdens fremtidsutsikter gode. Til rørende jubelscener hadde folk stormet den heslige Muren. Markeder østover hadde åpnet opp.

I dag ser det mørkere ut, og Trump skal bygge en like heslig mur og lukke markeder. Det er som om historien kjører i revers – og vi grøsser. I flere land knytter folk nevene og roper «Vårt land først».

Hvordan kunne det gå så galt? Et noenlunde nyansert svar krever nok tre bøker – vanskelig i en tidsalder der resonnementene helst ikke skal overstige 140 tegn.

La meg derfor nøye meg med å peke på én mekanisme bak én faktor. Faktoren er økt konsentrasjon av makt og penger. Én mekanisme bak er stordriftsfordeler.