Idretten står sterkest på vestkanten, mens det politiske engasjementet er størst i Groruddalen og indre Øst, viser ny studie. Ungdomspolitikere mener skolen må tilrettelegge bedre for politisk aktivitet.

Mens idretten står sterkt blant ungdom på Nordstrand og ytre vest, er deltagelsen i mer politisk orienterte aktiviteter høyere blant unge i Groruddalen og Oslo indre øst.

Det viser en ny studie fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Omtrent halvparten av ungdommene i vestlige bydeler og Nordstrand er med i en idrettsorganisasjon, ifølge studien, mot bare 29 prosent av ungdommene i indre øst-bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.

Oslo-ungdom mer samfunnsengasjerte enn på flere tiår

Studien viser altså at ungdom på vestkanten er mer involvert i idrettsorganisasjoner enn østkantungdom. Men nesten halvparten av elevene på videregående skoler i Oslo har deltatt i politiske aktiviteter, ifølge studien.

Ungdom i Groruddalen og indre øst er dem som er aller mest aktive i politiske partier og organisasjoner.