Ni mekanismer kan forebygge terror, men også forhindre innbrudd og fyllekjøring. Det mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som nylig lanserte ny bok om forebygging av kriminalitet.

Hvordan kan vi forhindre terror og annen kriminalitet? Professor Tore Bjørgo har skrevet lærebok for hvordan vi alle kan bidra til å hindre kriminelle handlinger.

Han håper boken blir pensum på Politihøgskolen, men mener at boken også er relevant for andre utdanninger og for folk flest.

– Vi kan alle forebygge kriminalitet, sa Bjørgo på lanseringen ved Politihøgskolen. Han sikter til foreldre, naboer, venner, familie, skole, kommune, sosialtjenesten i tillegg til andre myndigheter.

Bjørgo har utformet en modell med ulike delstrategier, som han mener bør brukes til å utfylle hverandre.