Sør-Sudans ledere har påført befolkningen en massiv humanitær krise. Nå truer hungersnød. Norge vil fortsette å bistå sivile, men myndighetene må ta ansvar for å stanse konflikten.

Knappe seks år etter uavhengigheten, og etter mer enn tre år med borgerkrig, er Sør-Sudan i dyp krise. Landet er nå en av verdens største humanitære katastrofer med nærmere seks millioner mennesker i nød. FN har nylig erklært hungersnød i deler av landet, og over 100 000 mennesker risikerer å sulte i hjel. På tross av fredsavtalen fra 2015 fortsetter volden og kampene. Det rapporteres om svært grove overgrep i stort omfang, og jeg er spesielt bekymret for økende mobilisering langs etniske skillelinjer.

Les hele saken