Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

  • Søk og organisering
  • Kritisk refleksjon og kildekritikk
  • Samarbeid og deltakelse
  • Problemløsning
  • Kreativitet og utforsking
  • Sikkerhet (økonomiske transaksjoner, spam, virus)
  • Nettvett og nettikette
  • IKT-ferdigheter (redskapskompetanse)

Lenker: