Forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer – og hvor det kan bli kamp om jobbene.

Mer enn 130.000 personer søkte høyere utdanning i fjor. I år faller søknadsfristen for Samordna opptak, 15. april, på på- skeaften.

SSBs rapport om fremtidig sysselsetting er beregnet frem til 2035, altså 18 år frem i tid.

Den viser at det kan bli trangere i døren for kandidater fra flere av dagens mest populæ- re utdanningsretninger.

Samtidig er det yrker som etter alt å dømme vil trenge mange nye hender og hoder i årene som kommer.

Les hele saken