Norsk dokumentarserie om Norges forhold til supermaktene som former vår framtid. I dag er våre beste venner USA og EU, og vi strekker oss langt for å bevare disse vennskapene.

Men reglene endres og nye supermakter overtar når de gamle forvitrer. Med nye hovedrolleinnehavere må de norske politikerne lære seg nye replikker. Programleder: Hege Moe Eriksen

EU er stormakten Norge nesten, men bare nesten, er medlem av. Det norske folk sa nei to ganger, men den siste fredagen hver måned blir vi enda mer styrt fra Brüssel. Hege Moe Eriksen reiser dit norske lover stemples igjennom uten norske politikere til stede, og til Hedmarks dype skoger og Vestlandets ytterste øyer for å møte folket som ville styre seg selv. (3:5) Se filmen – 55min. Tema EU


TV-serien Lille Norge og stormaktene opplyser og underholder


Oppgave: Lille Norge og stormakten EU

Norges forhold til EU settes under lupen i dokumentaren som du finner link til nederst på siden. Jobb med spørsmål 1-18 under mens du ser dokumentaren. Stopp underveis om du trenger tid til å skrive.

Bruk deretter tid sammen i grupper eller i hele klassen til å besvare spørsmål 19 og 20.

 1. Hvem er Christoffer Fjellner, og hvordan argumenterer han for at Norge bør bli medlem av EU?
 2. Hva gjør EU-parlamentet?
 3. Hvorfor mener Christoffer Fjellner at det at Norge er med i EU er et demokratisk problem?
 4. Hvorfor er Erik Lund motstander av EU?
 5. Hvor mange prosent av Norges befolkning er mot EU-medlemsskap?
 6. Hvordan påvirkes kommune-Norge (for eksempel med eksemplet Trysil) av EUs regelverk?
 7. Hva er EØS-avtalen?
 8. Hvorfor kalles Norge en «lovfabrikk»?
 9. Hvordan kan Norge prøve å påvirke EU før beslutninger tas?
 10. Hvordan kan det også gagne Sverige at Norge blir med i EU?
 11. Hva er Nei til EUs hovedargumenter mot EU? Notér stikkord.
 12. Fredrik Sejersted forteller om Norges forhold til EU. Hva mener han med at Norge har tapt EU-valget hver dag siden 1994?
 13. Hvor mange prosent av norske varer selges til EU?
 14. Hvordan jobber Tor Eigil for å fremme Norges saker i EU?
 15. Hvilke positive trekk ved EU ser folk i Trysil? Og hvorfor trenger næringslivet i Trysil EU?
 16. Hva forteller Ballesteros om sin opplevelse som arbeider i Norge?
 17. Hva gjør Anca i Trysil, og hva ofrer hun for å være i Norge?
 18. Hvordan ser Ancas familie på fremtiden?
 19. Oppsummer argumentene som kommer fram for og mot norsk EU-medlemsskap i to kolonner
 20. Diskuter i klassen hva Norges forhold til EU bør være i fremtiden

LENKER

NRK: Lille Norge og stormaktene. Episode 3, om Norges forhold til EU