EU er inne i sin kanskje mest alvorlige krise noensinne og utfordres både internt og eksternt.

Internt ser vi en økende tillitskrise mellom folk og eliter. Store deler av befolkningen i EU-land er kritiske til  EU og legger skylden på EU for mange av de samfunnsproblemene medlemsland sliter med. Det britiske folk har nylig stemt for å melde seg ut av unionen, og mange frykter at andre land vil følge etter. Eksternt utfordres EU av et mer selvhevdende Russland som aktivt bidrar til å destabilisere Europa og et mer proteksjonistisk , uforutsigbart USA etter valget av Trump som ny president .

  • Hva er oppnådd gjennom den europeiske integrasjonsprosessen?
  • Hvilke store utfordringer står EU overfor, og hvorfor?
  • Hvordan vil EU svare på utfordringene?
  • Blir svaret økt integrasjon eller ytterligere desintegrasjon og økt nasjonalisme?

Les hele saken