Arne Næss, redaktør, Oppland Arbeiderblad

«Det må vel være et av de verste utskuddene på overfloden i vårt velferdssamfunn når 18–19-åringer kan bruke en million eller tre på å utruste en buss som skal rulle i et par måneder.»

Ja, jeg er en gammel mann, og ja også jeg har vært full russ. Og ja, jeg hadde russelue, en bambuskjepp med rød sløyfe og en russebil. En VW 1955-modell ved navn Molly, som ble håndmalt rød ved hjelp av seks lakkbokser. Dessuten fikk vi bensin for 150 kroner på en lokal bensinstasjon imot at de fikk navnet sitt på forskjermen.

Tross min bakgrunn som full russ stiller jeg store spørsmålstegn ved at det brukes et utrolig antall millioner kroner på å vise at man avslutter 13 år med obligatorisk skole!

La gå at studenter på 1700-tallet, fra Danmark og Norge, markerte med en fest i Københavns gater at de var ferdig med 12 års skolegang for dermed å få tilgang til Universitas Hafniensis. En tilgang som den gang var forbeholdt de få.

La gå at unge nordmenn markerte på 1900-tallet at de var ferdig med teoretisk videregående skole, og kjøpte seg rød eller blå lue og sang sjikkelakke – bommelakke.

La gå at de vel 40.000 unge i dag, som hvert år avslutter sin obligatoriske skolegang, tar seg en real fest – men det må være en grense på galskapen!

Ordet russ skal etter sigende være en forkortelse for det latinske begrepet «cornua depositurus». Et begrep som er oversatt med «å legge av seg hornene». Forvirret? Vel, nok en gang tilbake til København for 300 år siden. Den gang fikk de som nettopp hadde bestått artium og skulle starte sine høyere studier festet et horn i panna av «veteran-studentene». Besto de unge studentseremonien «eksamen depositionis», ble hornet fjernet og de unge ble «riktige» studenter. Det å feire «studenten», ved å samle seg på universitetsplasser med sort/hvit studentlue og bli immatrikulert, er for øvrig en tradisjon i svært mange europeiske land, og mye mer brukt enn russefeiring. Det samme er å feire at man er ferdig med sine studieår.

Mange «gretne gubber», ikke minst dem som har glemt at en gang var selv kua kalv, rister på hodet over «den ville russen». Selv er jeg ikke så sikker på om de er så mye villere enn tidligere, men mange er utvilsomt villere langt lenger enn tidligere. Fra påske til etter 17. mai høres de røde horder der vanvittige musikkanlegg garantert sprenger noen trommehinner i løpet av et par vårmåneder. Ut over disse to-tre månedene tyder alt på at vi har en mer edruelig, mindre voldsom, bedre utdannet og bedre opplyst ungdom enn noen gang. Vi ser også at russ gjennomfører en rekke positive prosjekter, som å støtte kreftaksjonen, samle mat og utstyr til våre aller fattigste, tiggerne, og bidra til positive prosjekter ved SFO og barneskoler.

Men det betyr ikke at russetiden ikke også kan ha negative konsekvenser. Vi vet blant annet at undersøkelser viser at 5–6 prosent av jenter i videregående skole hvert år opplever å bli seksuelt utnyttet i et miljø sterkt preget av overdreven alkoholbruk. Vi vet også at mange elever får svakere karakterer på eksamen enn standpunktkarakter ved artium. Noe av dette kan skyldes feil fokus på slutten av videregående skole.

Jeg klarer ikke å hisse meg voldsomt opp over knuteregler, selv om jeg synes noen av dem er vel outrerte og umodne. Jeg klarer derimot å hisse meg litt mer opp over idiotiske, mannssjåvinistiske, sexfikserte russelåter, rett og slett fordi jeg er redd disse kan være med og forme gutters holdninger til jenter i sin alminnelighet. Jeg kan godt forestille meg «guttepraten» i «guttebussen» mens bassen tordner og flaskene klirrer.

Jeg hisser meg også opp over at full russ rett og slett angriper politiet som dukker opp for å dempe festbråket. Jeg hisser meg også opp over russ som forlater festplasser som en svinesti. Takke meg til russ her i Gjøvik som ryddet etter seg.

Likevel er det ikke dette jeg karakteriserer som galskap. Galskapen er den vanvittige pengebruken. Finansinstitusjoner har opprettet «russekalkulatorer», selvsagt sammen med muligheten for å etablere et kunde/lånetakerforhold. Men det er også dem som kun er ute etter å hjelpe russen slik at de unngår å bli forgjeldet på grunn av dårlig kontroll med kostnadene.

Økonomilappen.no er utviklet av Finans Norge og Forbrukerombudet, og her finner de unge gode råd om hvordan holde orden på egen økonomi. Dessverre hindrer det ikke at noen svindlere klarer å suge penger ut av umoden russ, gjennom å selge dem diverse russeutstyr. Vi leser også om russ som har betalt store beløp for varer som aldri dukker opp, ei heller pengene de har krav på å få tilbake. Av en eller annen underlig årsak gikk leverandøren konkurs før varene ble levert ut.

Den desidert største galskapen er russebussene, det vil si noen av dem. Det må vel være et av de verste utskuddene på overfloden i vårt velferdssamfunn når 18–19-åringer kan bruke en million eller tre på å utruste en buss som skal rulle i et par måneder. «Russebussen» leier inn DJ til 100.000 kroner som skal sørge for at bassen dunker høyt nok på vei til og under russetreffene. Innredningen er langt dyrere enn å innrede en toroms på Torshov. Musikkanlegget kunne like gjerne ha stått i Spektrum når Karpe Diem holder konsert, og lakkeringen av bussen ville gjort selv Pushwagner grønn av misunnelse. Dessverre, jeg er blitt en gammel mann, men jeg frykter at ettertiden, la oss si om tre – fire generasjoner, vil riste oppgitt på hodet over hvordan vi tidlig på 2000-tallet forvaltet vår enorme rikdom. Vel, kanskje frykter ikke er det rette ordet, for jeg håper faktisk det – at noen rister på hodet. For allerede nå sier om lag halvparten av de unge selv at russetiden burde dempes. De selv ser galskapen.

Men uansett galskap og gammel gretten gubbe. All russ, ha en morsom 17. mai og «cornua depositurus». Når «hornet» er fjernet og festen er over, er det uansett på tide å komme i «vater» igjen.


Russefeiringen har gått for langt (VG)