Romatraktaten fyller 60 år. Den ble starten på noe stort, dysfunksjonelt og uunnværlig.

Ikke bare får EU skylden for alt som går galt i Europa, mens medlemslandenes stats- og regjeringssjefer tar æren for alt som går godt. Ikke bare finner EUs kritikere alltid mer å kritisere. På toppen av det hele finner EUs venner alltid noe nytt å bli skuffet over.

Grammatikken i det ovenstående er ikke helt korrekt, men det kler temaet. Lite ved EU er helt korrekt.

EU er litt av alt: Litt ekspertvelde, litt demokrati, litt overnasjonalt, litt mellomstatlig, litt felles hær, litt ditt og litt datt.

Med noen unntak, som på politikkområdene handel, klima og landbruk, er EU ikke mye av noe.

Les hele saken i Aftenposten