Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål. Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier.

Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, viljen til å bruke vold, som er sentral. Radikalisering og voldelig ekstremisme kan skje innen alle typer ideologier eller politiske retninger, noe vi har sett både i Norge og resten av Europa.


Regeringen.no

Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.


FN-sambandet: Radikalisering og voldelig ekstremisme

Terrorisme er en form for voldelig ekstremisme. Hva er årsakene til at noen blir voldelige ekstremister? Finnes det noen typiske motivasjonsfaktorer som kan gjelde både for islamistiske ekstremister og høyreekstremister? Les mer her.Video/film/bok

Jihad – hellige krigere

Norsk-engelsk dokumentar. Den norske Emmy-vinnende regissøren Deeyah Khan har i to år fulgt en gruppe briter som ble religiøse krigere. Hun søker svar på hvorfor skoleungdommer med innvandrerbakgrunn som henne selv ender opp som ekstremister. Deeyah mener at det er mulig å utfordre disse voldelige bevegelsene med kunnskap. (Jihad: A Story Of The Others)


Utveier – Kunnskapsportal om radikalisering og voldelig ekstremisme


To søstre. Historien om to ungjenter fra Bærum som reiser til Syria og en desperat far som forsøker å finne dem.


Terrorangrepene i Norge 2011