På klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Du finner hovedpunktene i avtalen her.

Parisavtalen trådte i kraft 4. november 2016
  • Avtalen begynte å gjelde 30 dager etter at minst 55 land, som står for mer en 55 prosent av de globale klimagassutslippene, hadde ratifisert den.
  • Klimatoppmøtet i Marrakesh (7-18. november 2016) var det første årsmøtet for partene til Parisavtalen.
  • Få hadde trodd at avtalen ville tre i kraft før i 2020. Aldri før har verdens land vært så raske til å slutte seg til en internasjonal avtale.
  • Til nå er det bare rike land som har forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Parisavtalen gjelder for alle land, selv om det forventes at de rike landene skal gjøre mest.
  • Alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Planen skal inneholde et mål for hvor mye landet skal kutte. Dette målet skal fornyes hvert femte år fra og med 2020. Hver gang det fornyes må det bli mer ambisiøst enn det var forrige gang.
  • Alle land skal rapportere hvordan det går med utslippskuttene hvert femte år fra og med 2023.

Les hele saken


På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Les mer på Globalis