For andre gang på kort tid er et norsk lokalsamfunn rammet av flere selvmord blant ungdom. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å få forebygge selvmord i norsk skole.

 – Dette er rett og slett fryktelig trist. Vi prøver så godt vi kan å la livet gå videre.

Rektor Torbjørn Ljones ved Lillehammer videregående skole har hatt noen vanskelige uker. I den lille byen har fire unge mennesker tatt livene sine i løpet av en periode på 14 dager. Flere av dem var eller har vært elever ved skolen.