Hvor er mangfolds-kompetansen? Den er minst like viktig som den digitale kompetansen, skriver Umar Ashraf.

De digitale dommedagsprofetene snakker konstant om at vi må møte krav fra den nye omverdenen. Dessverre virker det som at de fleste i vår bransje mener at den digitale kompetansen er det eneste vi må opparbeide oss i en stadig endrende verden.

I en tid med økende globalisering, har vi i lille Norge bestemt oss for at den dagen vi skal slutte å leve av oljen, så vil det være takket være digital innovasjon. Det er sant. Men vi kommer oss ikke dit uten en erkjennelse av styrken i mangfold, og viktigheten av kulturforståelse for relasjonsbygging i den internasjonale handelen.