Hver sommer står noen unge i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep. Skoler, helsesøstre og barne- og familievern oppfordres til å følge nøye med.

Tidlig inngrep og forebygging er særlig viktig i denne typen saker, og man bør ha ekstra beredskap før sommerferien.

Skolen møter elevene hver dag. Det er derfor viktig at lærere, helsesøstre og andre skoleansatte klarer å fange opp signaler som kan indikere at ungdommen ikke har det bra. Dette kan for eksempel være atferdsendring, eller merkbar bekymring og uro i forkant av ferier, sier direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi.