Home Samfunnsfag Arbeids og næringsliv Den norske modellen må stå sterkt

Den norske modellen må stå sterkt

Vår måte å organisere arbeidslivet på har tjent landet godt. Nå utfordres dette av globaliseringen.

Her hjemme er det bred enighet om at det vi har kalt den norske modellen har vært viktig for å bygge den sterke, norske velferdsstaten. Både venstre- og høyresiden verner om denne modellen, selv om de har en noe ulik definisjon av den. Tidlig denne måneden var både arbeidsministeren, LO-sjefen og en NHO-direktør i Genève for å reklamere for vår måte å organisere samfunnet på.

Har sikret velferdsutvikling
Trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstagerne er kjerneprinsippet for arbeidslivet. Partene sørger sammen for at lønningene i det brede lag av folket øker nok til å sikre velferdsutvikling, men ikke så mye at de ødelegger for konkurranseevnen. Sterke fagforeninger er en viktig del.

Andre kjennetegn er lave inntektsforskjeller, høy grad av likestilling og en høy andel kvinner i lønnet arbeid, og at skole, utdanning og velferdsordninger er skattefinansiert.

Denne måten å organisere samfunnet på har vært viktig for at Norge har klart å hevde seg internasjonalt med høy produktivitet, høy konkurranseevne og verdensledende kompetanse på enkelte teknologiområder.


Alle må med

Diagnosen er satt: Halvparten av dagens jobber forsvinner innen ti år. Fagorganisasjonene kan lede an på hvordan Norge skal aktivt forme fremtiden i riktig retning.