UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Timeplan:
– Mandag:1-2 time
– Fredag: 1-2-3 time
UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Generell digital kompetanse
  • Filtyper, komprimering og lagring
 • K2: Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
  • Hvorfor 0 og 1
 • HTML og CSS koding

Digital samtid:
– beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
– forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Digital samtid
– gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • PC datamaskin (onenote)
 • Fredag 14. sept: Prøve – kap 2-3-5

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Mer om HTML: K6-læreboka  Vårt klasserom på nett!

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

Uke 40 Høstferie

UKE 41 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Vårt klasserom på nett!

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

K2 – Fra 0 og 1 til tekst/lyd/bilde
K3 – Digitalt utstyr
K4 – Internett
K5 – HTML og CSS
K6 – Mer om HTML
Svar på oppgavene:
Dere kan slå sammen oppgaver og besvarelser som passer sammen.
(se side 57)
UKE 42-43-44 – Prosjekt Ungdomsklubb Lenker og oppgaver Kompetansemål

Kjør en hvilken som helst Windows-oppgave med AutoHotkey

Kriteriesett for nettsteder og tjenester

planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

UKE 45 – forts. kap. 7 – Mer om CSS Lenker og oppgaver Kompetansemål

Dere skal kunne:
definere utseende for lister, tabeller, lenker, menyer og skjemaer ved help av css

UKE 46-47 Kap. 9 – Bildebehandling Lenker og oppgaver
UKE 48-49 –  K 8: Sidelayout med CSS Lenker og oppgaver
Flexbox er et kraftig verktøy i CSS-verktøykassen. Det løser noen vanlige utfordringer med dagens float-baserte layouts, og åpner opp for nye muligheter. THE ULTIMATE FLEXBOX CHEAT SHEET

 • Prøve: Fredag 7. desember
  • Bildebehandling
  • Flexbox layout
Praktisk oppgaver:
Bildecollage/header – Nettside med bruk av flexbox
UKE 50-51: Kapittel 10 – PHP Lenker og oppgaver Kompetansemål
PHP: Hypertext Preprocessor er et mye brukt skriptspråk som opprinnelig ble laget for å produsere dynamiske websider.
 1. Bloggside: PHP
 2. Læreboka: 10 PHP
 3. Ask IT: grunnleggende php
Ingen kompetansemål
Repetisjon/oppsummering:
Grunnleggende om arbeid med bilder og innholdselementer i Photoshop