Home IT1 Termin 1 IT1SK

Termin 1 IT1SK

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Timeplan:
– Mandag:1-2 time – 3103
– Fredag: 1-2-3 time – 6210
UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Generell digital kompetanse
  • Filtyper, komprimering og lagring
 • K2: Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde
  • Hvorfor 0 og 1
 • HTML og CSS koding

Digital samtid:
– beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
– forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Digital samtid
– gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • PC datamaskin (onenote)
 • Fredag 14. sept: Prøve – kap 2-3-5

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

 Vårt klasserom på nett!

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

Uke 40 Høstferie


UKE 41 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
K2 – Fra 0 og 1 til tekst/lyd/bilde
K3 – Digitalt utstyr
K4 – Internett
K5 – HTML og CSS
K6 – Mer om HTML
Svar på oppgavene:
Dere kan slå sammen oppgaver og besvarelser som passer sammen.
(se side 57)

Dere skal kunne:
definere utseende for lister, tabeller, lenker, menyer og skjemaer ved help av css

UKE 42-43-44-45: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Prosjekt: Ungdomsklubb  Innleveringsoppgave: html/css 
Innlevering fredag 10. november

planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

Kapittel 7 Mer om CSS (3 uker) 
Lister og meny i css
Oppgaver til kapittel 7 i læreboka
UKE 46 – Tema Lenker og oppgaver
K 8: Sidelayout med CSS (3 uker)
Flexbox er et kraftig verktøy i CSS-verktøykassen. Det løser noen vanlige utfordringer med dagens float-baserte layouts, og åpner opp for nye muligheter.
 THE ULTIMATE FLEXBOX CHEAT SHEET
UKE 47 – Tema Lenker og oppgaver
Grunnleggende om arbeid med bilder og innholdselementer i Photoshop

 • Tirs.21.nov: frem til 9.6 i boka
 • bestemme prøvedato
UKE 48 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Sidelayout og bildebehandling  se over
UKE 49 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Prøve: Fredag 7. desember ????
  • Oppgaver uten hjelpemiddel:
   Bilder: Tags/oppløsning/Filformater/Punkt/vektorgrafikk
  • Praktisk oppgaver:
   Bildecollage/header – Nettside med bruk av flexbox
UKE 50-51: Kapittel 10 – PHP Lenker og oppgaver Kompetansemål
PHP: Hypertext Preprocessor er et mye brukt skriptspråk som opprinnelig ble laget for å produsere dynamiske websider.
Repetisjon/oppsummering:
Grunnleggende om arbeid med bilder og innholdselementer i Photoshop
SHARE