Home Artikler samfunnsfag Valgordningen i Norge gjør at de to minste partiene fikk svært lite...

Valgordningen i Norge gjør at de to minste partiene fikk svært lite igjen for hver stemme ved årets stortingsvalg. Nå skal reglene gjennomgås.

MDG fikk én representant for sine 94.000 stemmer. KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget.

Fordi partilederne Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) fikk partiene sine over sperregrensen på 4 prosent, fikk de med seg syv mandater hver til neste stortingsperiode gjennom ordningen med utjevningsmandater.

For Rødt og MDG er derimot stemmene de fikk i alle andre fylker enn Oslo, «bortkastede».

Med en oppslutning på henholdsvis 2,4 og 3,2 prosent ved årets stortingsvalg kom Rødt og MDG inn på Stortinget – med ett mandat hver fra Oslo. Men tilsammen fikk de flere stemmer enn henholdsvis KrF (4,2 prosent) og Venstre (4,4 prosent).

Les hele saken


SHARE