Digitalisering, automatisering, og roboter har store muligheter, samtidig som det utfordrer oss på en rekke områder. Men det er ingen vei tilbake.

På samme måte som vinindustrien har eksepsjonelle år, har teknologiindustrien eksepsjonelle år. 2006 og 2007 har i etterkant vist seg å være to helt spesielle år – to år som snudde opp ned på hvordan mennesker og selskaper kommuniserer, arbeider, tenker, eller skaper ting. Men hva skjedde?

I januar 2007 annonserte Steve Jobs Apples første Iphone, som var en sammensmelting av telefon, mediespiller og nettsurfing. På en studenthybel på Harvard så Facebook dagens lys i 2004, og revolusjonerte fra 2006 hvordan mennesker holder hverandre oppdatert.