Æresrelaterte konflikter og sosial kontroll er en type problematikk som rammer mange familier med minoritetsbakgrunn.

Det er en problemstilling vi ikke kan overse, fordi det har så store konsekvenser for dem det går ut over. Saksfeltet knyttet til æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll er bredt og omfatter mange former for press, vold og trusler i nære relasjoner. Det er også et felt preget av politikk, følelser og fordommer i den offentlige debatten.

Det er lett å fordømme familier som utøver sosial kontroll, fordi det er åpenbart galt, men fordømmelse løser ikke problemet.

Debatten om æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll blusser igjen opp i mediene. Sosial kontroll er et følsomt emne som potensielt rommer fare for kulturell stigmatisering, stereotypier, misforståtte kulturelle hensyn og ikke minst angst og lojalitetskonflikter hos barn og unge som føler seg utsatt.