Durkheim. Landets sosiologer markerer 100 års dagen for Émile Durkheims død. Han er kanskje mest kjent for å ha vist at selvmordsrisikoen er større blant protestanter enn blant katolikker, men det handler om mer enn som så, skriver Arve Hjelseth fra NTNU i denne kommentaren.

15. november er det 100 år siden den franske sosiologen Émile Durkheim døde, 59 år gammel. Å markere årsdager for dødsfall kaller vi kanskje ikke «jubileum», slik vi gjør når vi markerer fødselsdager, men ikke desto mindre er det en dag som markeres, i Norge med et seminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Durkheim var en samtidig av tre andre store europeiske sosiologer, Ferdinand Tönnies (1855-1936), Georg Simmel (1858-1918) og Max Weber (1864-1920). Tre av dem døde altså under eller like etter andre verdenskrig. Tönnies rakk, trolig mye mot sin vilje, å oppleve nazistenes maktovertakelse i Tyskland, noe som førte til at han nokså umiddelbart ble avskjediget uten pensjon.