En ny gjennomgang av den politiske utviklingen fra krigen til i dag viser at de blå partiene vokser seg stadig sterkere. Ap og sentrum mister terreng.

Av Jo Røed Skårderud,
Dato: 9. november 2017
Fra klassekampen

Velgere som gremmet seg over at de blåblå vant valget, kan grue seg til fortsettelsen. Siden krigen har høyresida gradvis vokst seg sterkere, viser en gjennomgang av alle stortingsvalg siden krigen. Fortsetter utviklingen i samme tempo, blir det lenge til neste gang venstresida får makten.

Tendesen er at velgerne i Norge blir mer høyrevridde. sier Vegard Bilsbak, sivilingenør og representant i bystyret i Trondheim for Miljøpartiet De Grønne.

I frustrasjon over kortsiktige horisonter i valgdebattene i høst, satte han seg ned for å se den politiske utviklingen over tid. Resultatet har blitt en 50 sider lang rapport om politiske maktforhold siden krigen og mulige scenarioer framover.

Bilsbak har studert den samlede oppslutningen for alle de ulike partiene til høyre, venstre og i sentrum, over tid.

Partiene på venstresida er Ap, NKP, SV, Rødt/RV og MDG. Sistnevnte mener Bilsbak hører hjemme på venstresida på tross av at de er erklært blokkuavhengige.

På høyresida er Frp og Høyre, og i sentrum er Sp, KrF og Venstre.

 


Les hele analysen