Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen ellers, men er likevel like fornøyd med livet, viser SSBs levekårsundersøkelse.

De som har minst, er mest tilfreds, viser den nye undersøkelsen. – Dette er jo hyggelige funn. Det kan ha sammenheng med hva man er vant med fra hjemlandet. Somaliere som har flyktet fra krig i Somalia eller fra flyktningleirer, vet hva de kommer fra, og da er det lett å bli fornøyd med nye muligheter i Norge, sier Marian A. Hussein. Hun er vernepleier, leder for inkluderingsutvalget i SV og medlem av SVs sentralstyre.

– Når man har vært på bunnen, er det bare en vei, og det er oppover, sier hun. Hun er selv en av de rundt 40.000 personene med somalisk bakgrunn i Norge.