TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 7,8 prosent.

I Norge har vi tre ulike tall som viser hvor mange som er arbeidsledige. Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 78.556 personer.

Summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, var ifølge NAV på 3,6 prosent.

I tillegg publiserer SSB sine tall. Den siste målingen viser en ledighet på 4,9 prosent.

23.01.2017 – Les saken og se videoen


Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet