Norske virksomheter utsettes daglig for tusenvis av fiendtlige e-poster.
Politiet har ikke nok kompetanse til å håndtere bredden og mengden av IKT-kriminalitet, erkjenner Politidirektoratet.

«Slike saker etterforskes sjelden, og i de tilfellende det iverksettes etterforskning, kommer den ofte for sent i gang», heter det i den ferske rapporten «Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet».

Norge er så gjennomdigitalisert at vi som nasjon er særlig sårbare for cyberkriminalitet og IKT-uhell, ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

– Det setter oss i en sårbar situasjon, fordi mottiltakene ikke nødvendigvis er på plass, forklarer Øyvind Buraas, seksjonssjef i Politidirektoratet (POD).