Samtidig som Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen mottar fredsprisen vil Stortinget utrede et norsk atomforbud.

Leder
VG

De aller fleste vil være enig i ønskemålet når Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottar Nobels fredspris i Oslo rådhus i dag.

Men det vakte hjemlig debatt da prisvinneren ble offentliggjort. Den norske regjeringen stemte mot et forbud, på lik linje med de andre NATO-landene. De er medlemmer i en allianse som har kjernefysiske våpen i sin forsvarsstrategi. Og så lenge slike masseødeleggelsesvåpen finnes, vil ikke NATO foreta en ensidig nedrustning.

Derfor går Nobels fredspris 2017 til ICAN 

Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss, målet er at de aldri skal brukes. Og vi er inne i en periode med økt frykt for bruk av atomvåpen. Diktator Kim Jong-un truer både naboland og USA. ICANs syn om at et internasjonalt forbud er veien å gå for å unngå katastrofen, blir særlig en blindvei i tilfellet Nord-Korea. Når regimer som dette har atomvåpen, vil forståelig nok ikke nåværende atommakter gi avkall på sine.

Hvorfor er stormaktene redde for ICAN?
Likevel mener mange at Norge bør underskrive avtalen. Stortingsflertallet har derfor vedtatt å utrede mulighetene for en norsk tilslutning. En gang ut i 2018 får Stortinget eksperters syn på FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en tilslutning vil ha for Norge.
FFI-forsker: – Utenkelig med Nato uten atomvåpen 
Hvorfor Arbeiderpartiet har bidratt til å danne et flertall i saken, er ikke godt å si. – Vi er positive til en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den, men vi mener ikke at det er aktuelt for Norge nå, eller som eneste NATO-land, å signere traktaten, sier Aps Anniken Huitfeldt til NTB.
Solhjell nominerte ICAN: Kaller fredsprisen et spark bak til regjeringen 
Da virker det mest som en utredning for utredningens skyld. Som Nobelkomiteen påpekte, så vil ikke et folkerettslig forbud i seg selv avskaffe et eneste atomvåpen. Veien å gå er å styrke ikkespredningsavtalen som har eksistert siden 1968. Skal man få ned antall eksisterende våpen trengs forhandlinger og kontrollbare avtaler mellom atommaktene.

For selv om det er lett å dele visjonen om en verden uten atomvåpen, vi ikke Norges tilslutning til et forbud mot atomvåpen gi oss en tryggere verden.