Hvorfor rask urbanisering er farlig.

Syria hadde flest drepte i væpnet konflikt i 2016, rundt 50 000 det ene året ifølge tall fra International Institute of Strategic Studies (IISS) i London. Jeg spurte nylig en høyt kompetent forsamling om noen ville gjette i hvilket land det var nest flest. Alle forslag var feil, slik det nok ville vært for alle som leser dette. Det nest høyeste antallet hadde Mexico med 23 000 drepte, ifølge den samme kilden. Mexico, godt foran Irak og Afghanistan og alt annet vi hører om som krigsområder.

https://www.aftenposten.no/viten/i/G1QOem/Landet-med-nest-flest-drepte-i-vapnet-konflikt-er-ikke-rammet-av-krig–Oyvind-Osterud