Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) publiserte 22. januar statusrapporten for det globale arbeidslivet. ILO tror verden kommer til å se fortsatt høy arbeidsledighet og usikre jobber for mange i 2018.

Rapporten viser at over 114 millioner av de som er i arbeid i utviklingsland har en inntekt under 1,9 dollar per dag i 2018, noe som betyr at de defineres som ekstremt fattige. Dette utgjør hele 40 prosent av de ansatte i disse landene.