«DET ER I KOMMUNENE folk flest bor», sa en gang en ivrig valgkamparbeider, og derfor bør vi alle interessere oss for det: det kommunale selvstyret.

«Regjeringen vil styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig detaljstyring», heter
det vakkert i Jeløy-erklæringen på side 45. Men alt 20 sider tidligere i dokumentet står
det viktige ting som peker i stikk motsatt retning: «Regjeringen vil arbeide for at kommunens mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres.»