Hvert annet år bør det legges frem en rapport om nordmenns livskvalitet. Det foreslår et stortingsflertall med MDG i spissen.

– Norske ungdommer har flere ting enn noen gang, likevel er det rekordmange som bruker migrenemedisin, har psykiske problemer og ikke ser hensikten med å leve.

Det sier Miljøpartiet De grønnes stortingsrepresentant Per Espen Stoknes, som også er psykolog. Han mener dette tydelig illustrerer at det er mulig å legge bedre til rette for at folk skal oppleve å ha meningsfylte liv i Norge.