Denne måneden starter Sametinget på arbeidet med kommisjonen som skal granske fornorskningspolitikken samene ble utsatt for.

gjort mot samer og kvener av den norske staten over en periode på 100 år fra cirka 1850, ble vedtatt i Stortinget i juni i fjor. Senere i vår skal Sametinget utarbeide forslag til mandat.

Men allerede nå i februar begynner arbeidet så smått:

– Vi holder en rekke åpne møter, fra Varangerbotn i nord, til Oslo i sørøst. Det er viktig at vi er innom de fleste samiske områdene fordi fornorskningen har vært opplevd på veldig forskjellige måter ulike steder. Vi vil få fram mangfoldet i forventningene til kommisjonsarbeidet, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR) som har ansvar for kultur, budsjett og fornorskning.

Det første møtet der berørte skal få mulighet til å lufte sine forventninger finner sted 12. februar, deretter følger 14 møter over hele landet, med blant annet Sametingets ungdoms- og eldreråd.