Home Artikler samfunnsfag Slik er FNs regnestykke for det gode liv

Slik er FNs regnestykke for det gode liv

Lurer du på hvordan FN regner seg frem til hvilke land som er «best og verst» i verden? Du vil bli overrasket: Formelen på det gode liv er enklere enn du tror.

FNs levekårsundersøkelse er en liste over verdens land og hvor de befinner seg på en utviklingsskala. I underkant av 200 land rangeres – altså nesten alle stater i verden. Men hvordan er det egentlig mulig å regne seg frem til en slik liste? Jo, slik som dette:

Brutto nasjonal inntekt (BNI), (Gross National Income, GNI) pr. innbygger + forventet levealder + forventet antall år på skolen. Jo høyere et land scorer på disse målestokkene, dess bedre er det å bo der, tenker FN. Ideen er at BNI pr. innbygger sier noe om hvilke ressurser som er tilgjengelig for å oppnå andre goder, forventet levealder forteller om
helsetilbud, kosthold og sikkerhet og, til slutt, sier utdanning noe om hvilke
menneskelige ressurser som er tilgjengelig.

Og så, følg med nå: Hver av de tre indikatorene (BNI, forventet levealder og utdanning)
teller like mye i utregningen. Landene får poeng fra 0 til 1 for hver av dem, og det geometriske gjennomsnittet (se faktaboks) av de tre gir landet sin plassering på listen.

SHARE